Vkantorata.com

Добре дошли в кантората!

Адвокатската кантора е социално място. Тук се творят бизнес проекти, разработват се модели и стратегии, водят се разговори, правят се правни анализи. Ние търсим адекватни решения на Вашите проблеми, като Ви превеждаме през сложните лабиринти на правото и закона. Вашите интереси са и наши интереси.

адв. Драгомир Симеонов

управляващ съдружник

Адвокат Симеонов е основател на vkantorata.com. От 2013 г. развива практиката на кантората в областта на трудовото право, авторското право и сродните му права, като има богат опит и в представителството по дела в съда. Завежда практиката на кантората по гражданскоправни науки, като е водещ за територията на страната член на екипа ни.

адв. Марина Рупова

асоцииран адвокат

Адвокат Марина Рупова е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Завършва Университета за национално и световно стопанство. Специализира в областта на строително и вещно право.

адв. Мариета Караджова

асоцииран адвокат

Адвокат Мариета Караджова специализира в областта на наказателното право. Тя завежда практиката на кантората по наказателни дела и е водещ наказателен адвокат за страната.