ИМИГРАЦИОННО ПРАВО

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ИМИГРАЦИОННО ПРАВО?

Имиграционното право регулира отношенията между българската държава и всички лица, които не са български граждани, например – влизането, пребиваването и напускането на границите на нашата страна.

С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ?

Потърсете ни, ако имате нужда от професионална консултация в някои от следните области:

  • ВИЗИ И ВИЗОВ РЕЖИМ
  • ЗАКОННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
  • ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАСКО ГРАЖДАНСТВО
  • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА ПРЕД МИГРАЦИОННИТЕ ВЛАСТИ
  • ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ВЛАСТИ