НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Искате да закупите имот с жилищна или инвестиционна цел, например къща или апартамент. Разгледали сте различни Интернет-страници – опциите са много: „на зелено“, вече построена сграда, публична продан от частен съдебен изпълнител и още, и още. Наясно сте, че сделката е сложна и времеемка, че е нужно съдействието на нотариус. Наясно сте, че за да защитите себе си и инвестицията си, следва да се сдобиете с „чист“ имот, без чужди претенции, тежащи върху него. Но как да бъдете сигурни? 

Ние Ви предлагаме експертно съдействие, независимо коя от опциите по-горе изберете. Имайте предвид, че адвокатът, за разлика например от брокера, не е „посредник“ и не защитава и двете страни по сделката. Ние сме тук, за да съблюдаваме Вашия интерес и да намерим най-доброто решение за Вас.

Нещо повече – дори да сте на страната на продавача, ние отново можем да предложим висококвалифицирано обслужване, съобразено с Вашето качество по бъдещата сделка. Предлагаме Ви също съдействие във връзка с дарения, наследяване на недвижими имоти, наеми, учредяване на вещни права – например на ползване на недвижим имот.

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

Ако желаете да преустроите апартамента си, да направите ремонт, а защо не – и да си построите лятна вила – ние сме готови да Ви предоставим експертно правно становище във връзка с бъдещите Ви планове! А дали водопроводната система в жилищния Ви блок не се нуждае от смяна, дали Ви заливат хиляди оферти от различни търговци, предлагащи да Ви „помогнат“? Не бива да се тревожите – насреща сме и при ремонтни и строителни дейности в етажна собственост!

С нашето съдействие Вие ще можете да защитите дома си и инвестициите си от евентуални злоупотреби от изпълнителя на строителството или ремонта, както и да сте сигурни, че всички документи във връзка с тези дейности ще бъдат подготвени изрядно и във Ваш интерес.