КОРПОРАТИВНО ПРАВО

ВИЕ СТЕ ПРЕДПРИЕМАЧ?

Искате да регистрирате нова фирма или да прехвърлите своята на друго лице; Искате да влеете или слеете своето дружество; имате проблеми със съдружника си или имате нужда от нови съдружници; искате да емитирате нови акции и да увеличите капитала на акционерното си дружество или имате нужда от оформяне на дружествена документация за вземане на важни решение за Вашия бизнес – ние можем да ви съдействаме.

КАКВО Е КОРПОРАТИВНО ПРАВО?

Корпоративното право се занимава с въпросите на формирането, финансирането, управлението и „смъртта“ на една корпорация, без значение, дали говорим за държавни предприятия или частни търговски дружества.