Какво работим ние?

Търсим решения вместо Вас!

Адвокатът е призван да упражнява правото на защита и да помага на гражданите – атомите на нашето общество.

Услуги

  • Водим преговори
  • Пишем договори
  • Представляваме Ви пред работодателя, съда, нотариуса, ЧСИ
  • Защитаваме Ви пред Полиция, Прокуратура, КАТ, ДНСК,
    общинска администрация и други държавни органи и служби.
Вижте повече

Екипи

След запознаване с Вашия проблем, кантората формира нарочен екип, който да го реши.

Без отделна такса за избор на екип!

Ние подбираме екипа вместо Вас и напълно безплатно – избираме професионалисти, нужни за качествена оценка на проблема, готови да го решат. Не дължите нищо повече от договореното с нас като цена за услугата.

Вижте повече

Отчетност

Кантората ни работи при абсолютна прозрачност, като отчитаме всеки разход. Ако имаме информация по Вашия случай, веднага се свързваме с Вас.

 

Отчетност

Кантората ни работи при абсолютна прозрачност – незабавно щом получим информация, нужна за клиента, ние Ви търсим, за да всеем яснота по Вашия случай.

Няма нужда да се притеснявате и да ни звъните– ние го правим вместо Вас, когато имаме какво да Ви кажем.