Търговско право

търговски сделки

Водене на преговори и изготвяне на всякакви търговски договори, документи и книжа. Съдебни битки между търговци.

Вижте повече
Корпоративно право

Корпоративно право

Учредяване на търговски дружества, сливания, вливания и придобивания, приватизация.

Вижте повече
Недвижими имоти и строително право

Недвижими имоти и строително право

Сделки с недвижими имоти. Проверка на имот. Подготовка на документи, предварителни договори, нотариални производства.

Вижте повече
Авторско право

Авторско право

Защита на авторски права и сродните им. Обезщетения при нарушени авторски права. Договори за използване и разпространение на обекти на авторското право.

Вижте повече
Медицинско право

Медицинско право

Обезщетения, дължими при лекарска грешка. Съдебни битки срещу болници. Консултиране на болнични заведения и лекари.

Вижте повече
трудово право уволнение

Трудово право

Защита при незаконно уволнение. Съдебни битки. Наемане на персонал. Цялостни стратегии в областта на трудовото право.

Вижте повече
административнонаказателно

Административно и данъчно право

Административни процедури – представителство пред общини, държавни и местни органи на управление. Обжалване на административни актове.

Вижте повече
Наказателно право

Наказателно право

Представителство и защита пред разследващите органи, прокуратурата и съда.

Вижте повече
administrativno pravo

Административно-наказателно право

Обжалване на наказателни постановления от всякакъв вид и характер. Представителство пред органите на реда. Съдебни битки.

Вижте повече
imigracionno pravo

Имиграционно право

Представителство пред миграционните власти. Влизане и пребиваване на чужденци в Република България. Визи.

Вижте повече
семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Закрила на децата. Брачни договори. Развод. Наследяване. Охранителни производства и битки в съда.

Вижте повече